REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w zajęciach posiadających karnety firmy JUMP Fitness Karolina Orłowska !!!

  1. Karnety są ważne przez miesiąc (4 wejścia) lub dwa miesiące (8wejść) kalendarzowy od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
  2. Karnety są wydawane imiennie. Karnet należy okazać instruktorowi zawsze przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z winy organizatora.
  4. Pomimo wykupionego karnetu, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Dokonując rezerwacji prosimy podać dzień i godzinę zajęć, imię i nazwisko oraz miejscowość zajęć.W przypadku wolnych miejsc można dokonać rezerwacji nawet chwilę przed zajęciami.
  5. Odwołanie rezerwacji bez utraty wejścia jest możliwe najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, można to zrobić w dowolny sposób (tj. sms lub kontakt telefoniczny). Pozwoli to na zapisanie kolejnej osoby z listy lub udostępnienie informacji o wolnym miejscu. W przypadku braku w/w informacji od osoby, która dokonała rezerwacji, zajęcia będą traktowane jako odbyte.
  6. Na zajęcia należy zabrać ze sobą ręcznik, wodę i czyste obuwie sportowe.
  7. Zajęcia odbywają się w salach, które wymienione są na stronie www.jumpfitness.eu. Harmonogram zajęć jest podany na stronie internetowej.
  8. Organizatorem zajęć fitness na trampolinach JUMP Fitness jest firma JUMP Fitness Karolina Orłowska. Organizator zajęć nie ubezpiecza uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowych i biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.